• СИГУРНОСТ НА ВАШЕТО РАБОТНО МЕСТО

  • СВЕТСКИ КВАЛИТЕТ

  • КОМПЛЕТНА ЗАШТИТА

Добредојдовте на www.famafleks.mk

На Вашата лева страна можете да го одберете производот кој Ве интересира.
Ние изработуваме работна облека со врвен квалитет, на која може да се навезе или испечати текст или лого по Ваша желба.
Застапници сме на следниве брендови