• СИГУРНОСТ НА ВАШЕТО РАБОТНО МЕСТО

  • СВЕТСКИ КВАЛИТЕТ

  • КОМПЛЕТНА ЗАШТИТА

MAGPIE

Art. R-KB006

 

Ракавици од говедски шпалт - сечена дупла говедска кожа, зелена боја на дланка, бело платно со манжетна, појачана дланка, палец и показалец.  Големина 10,5.