• СИГУРНОСТ НА ВАШЕТО РАБОТНО МЕСТО

  • СВЕТСКИ КВАЛИТЕТ

  • КОМПЛЕТНА ЗАШТИТА

Печати

TERN

Art. R-KB025

Ракавици од говедски шпалт - жолта боја на дланка, наддланка  и манжетна од платно, постава на дланка. Големина 9 и 10,5.