• СИГУРНОСТ НА ВАШЕТО РАБОТНО МЕСТО

  • СВЕТСКИ КВАЛИТЕТ

  • КОМПЛЕТНА ЗАШТИТА

Печати

GULL

Art. R-KB003

Ракавици од говедски шпалт, сива боја на дланка, наддланка иманжетна од платно, постава на дланка.Големина 10,5.