• СИГУРНОСТ НА ВАШЕТО РАБОТНО МЕСТО

  • СВЕТСКИ КВАЛИТЕТ

  • КОМПЛЕТНА ЗАШТИТА

Печати

SISKIN

Art. R-KB020

Ракавици од говедска кожа светла боја, наддланка  и манжетна од платно,  постава на дланка.Големина 10,5.