• СИГУРНОСТ НА ВАШЕТО РАБОТНО МЕСТО

  • СВЕТСКИ КВАЛИТЕТ

  • КОМПЛЕТНА ЗАШТИТА

Печати

HTZ

Art. OD-0470

 

 

 

 

 

 

 

 

Поставен елек со црвени паспули, домашно производство.

Големина 38-66.