• СИГУРНОСТ НА ВАШЕТО РАБОТНО МЕСТО

  • СВЕТСКИ КВАЛИТЕТ

  • КОМПЛЕТНА ЗАШТИТА

Печати

LB10020

Art. ZPP-LB10020

 

 

 

 

 

 

 

 

 Појас за позиционирање,за работа на столбови со јаже на подесување и клунест карабин(комплет),широка подршка за грб.EN358