• СИГУРНОСТ НА ВАШЕТО РАБОТНО МЕСТО

  • СВЕТСКИ КВАЛИТЕТ

  • КОМПЛЕТНА ЗАШТИТА

Печати

GALAXY 3000

Art. ZL-203

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматска маска за заварување,мануелно подесување на нивото на затемнување DIN9-13,точки за подесување на ширината на маската,лесно променливо поликарбонатно стакло кој го штити автоматскиот филтер.Работна температура од -5 степени до +55 степени.Маската користи соларна енергија,поради тоа батерии не се потребни.Тежина на маската изнесува 0,49кг.

Брзина на сензорот за затемнување:

Светло/темно-0,05 милисекунди

Темно/светло-0,6-1 секунда

EN379,EN175,EN166