• СИГУРНОСТ НА ВАШЕТО РАБОТНО МЕСТО

  • СВЕТСКИ КВАЛИТЕТ

  • КОМПЛЕТНА ЗАШТИТА

Печати

PT 2722

PT 2722

 

 

 

 

 

 

 

 

Маска за заварување за на глава,влошка против потење и точки за подесување на ширината,димензија на стакло 108x82мм,поголем заштитен дел на горен дел од глава како поголема заштита.EN175