• СИГУРНОСТ НА ВАШЕТО РАБОТНО МЕСТО

  • СВЕТСКИ КВАЛИТЕТ

  • КОМПЛЕТНА ЗАШТИТА

HEXARMOR ракавици

HEXARMORракавиците претставуваат потполно иновативно решение на полето на работни и заштитни ракавици, благодарејки на новиот и единствен паропропусенSuperFabricматеријал. Овој материјал е подобар од сите материјали во оваа класа не само поради одличната отпорност на сечење (поголема од класа 5) туку и поради инзворедната отпорност на пробивање на остри предмети како жици. Благодарение на можноста на поставување на повеќе слоеви на материјали, можете да одберете производи кои можат да поднесат дури убод на игла со дебелина од 0,508мм.